تعرفه خرید شماره اختصاصی

شما میتوانید برای داشتن قابلیت دریافت اقدام به خرید شماره اختصاصی بنمائید
برای استفاده و بکارگیری شماره اختصاصی می بایست پنل کاربری یا نمایندگی داشته باشید جهت دریافت پنل کاربری یا نمایندگی یکی از پنل های موجود در سایت را انتخاب نمایید یا از پنل رایگان استفاده کنید
سپس با مراجعه به بخش خرید شماره اختصاصی از لیست شماره های آماده برای فروش با اعتبار موجود در حساب کاربری خود شماره مورد نظر خود را انتخاب و خرید کنید .
و یا جهت سفارش در قسمت تماس با ما شماره اختصاصی مورد نظر خود را اعلام نموده و حداکثر طی زمان ۲۴ ساعت به شما قیمت و دسترسی به ثبت شماره اختصاصی اعلام می گردد
۱٫ آبونمان شماره اختصاصی یکساله خواهد بود.( در بعضی موارد هزینه آبونمان یا تمدید ، تخفیف داده می شود )
۲٫آبونمان شماره انحصاری مشتریان تا زمان تغییر سر شماره های جدید از سوی شرکت همراه اول اعتبار داشته وپس از آن بر اساس سرشماره های جدید اعلام شده معتبر خواهد بود
سرشماره های موجود مسیر ۳۰۰۰ جهت سفارش شماره های ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۴ رقمی:
۳۰۰۰۱۶۹۹
۳۰۰۰۱۶۴۴
۳۰۰۰۵۷۴۴
۳۰۰۰۴۸۲۲
مانند ۳۰۰۰۱۶۹۹۹۹ و ۳۰۰۰۱۶۹۹۹۹۹۹ و ۳۰۰۰۱۶۹۹۹۹۹۹۹۹
یا ۳۰۰۰۴۸۲۲XX و ۳۰۰۰۴۸۲۲XXXX و ۳۰۰۰۴۸۲۲XXXXX
و …

ارقام شماره اختصاصی قیمت کاربری (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
شماره ۱۴ رقمی ۲۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰
شماره ۱۲ رقمی ۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰
شماره ۱۰ رقمی ۹۵۰۰۰ ۸۵۰۰۰
شماره ۸ رقمی تماس بگیرید تماس بگیرید
شماره ۶ رقمی تماس بگیرید تماس بگیرید